Locomo
Image default
Internet

Verder komen met de juiste webdesign

Een jaarlijkse conferentie gewijd aan het onderzoek en de praktijk van open samenwerking is het International Symposium on Wikis and Open Collaboration (OpenSym, voorheen WikiSym) De groep definieert open samenwerking volgens haar website als “samenwerking die egalitair is (iedereen kan zich aansluiten, er bestaan geen principiële of kunstmatige barrières voor participatie), meritocratisch (beslissingen en status zijn meer gebaseerd op verdienste dan op opgelegd) en zelforganiserend (processen passen zich aan aan aan de mensen in plaats van aan mensen die zich aanpassen aan vooraf gedefinieerde processen)”. Zicht Online biedt dit ook aan, net zoals web design en webdevelopment.

Open-source licentie
Hoofdartikel: Open-source licentie
Open source bevordert universele toegang via een open-source of vrije licentie tot het ontwerp of de blauwdruk van een product, en universele herdistributie van dat ontwerp of die blauwdruk. Voordat de term open source op grote schaal werd gebruikt, gebruikten ontwikkelaars en producenten een verscheidenheid aan andere termen. De open-sourcesoftwarebeweging is ontstaan om duidelijkheid te scheppen over kwesties op het gebied van auteursrecht, licenties, domein en consumentenvraagstukken.

Een open-sourcelicentie is een soort licentie voor computersoftware en andere producten die het mogelijk maakt de broncode, blauwdruk of het ontwerp te gebruiken, te wijzigen en/of te delen onder bepaalde voorwaarden. Dit stelt eindgebruikers en commerciële bedrijven in staat om de broncode, blauwdruk of het ontwerp te herzien en aan te passen voor hun eigen maatwerk, nieuwsgierigheid of probleemoplossing. Open-source gelicentieerde software is meestal gratis beschikbaar, hoewel dit niet noodzakelijkerwijs het geval hoeft te zijn. Licenties die alleen niet-commerciële herdistributie of wijziging van de broncode voor persoonlijk gebruik toestaan, worden over het algemeen niet als open-sourcelicenties beschouwd. Open-sourcelicenties kunnen echter wel enkele beperkingen hebben, met name wat betreft de uitdrukking van respect voor de oorsprong van software, zoals een vereiste om de naam van de auteurs te behouden en een copyrightverklaring in de code, of een vereiste om de gelicentieerde software alleen onder dezelfde licentie (zoals in een copyleft licentie) te herdistribueren. Een populaire set open-source softwarelicenties zijn die welke zijn goedgekeurd door het Open Source Initiative (OSI) op basis van hun Open Source Definition (OSD).

Open-source softwarecode
Hoofdartikel: Open-source software
Over het algemeen verwijst open source naar een computerprogramma waarin de broncode beschikbaar is voor het grote publiek voor gebruik voor elk (ook commercieel) doel, of wijziging van het oorspronkelijke ontwerp. Open-source code is bedoeld als een gezamenlijke inspanning, waarbij programmeurs de broncode verbeteren en de veranderingen binnen de gemeenschap delen. Code wordt vrijgegeven onder de voorwaarden van een softwarelicentie. Afhankelijk van de licentievoorwaarden kunnen anderen dan hun versie (vork) downloaden, wijzigen en publiceren voor de gemeenschap.

Openen versus “vrij” versus “vrij en open”
Vrije en open source software (FOSS) of Free/libre en open source software (FLOSS) is openlijk gedeelde broncode die gelicentieerd is zonder enige beperking op het gebruik, de wijziging of de distributie…. Verwarring blijft bestaan over deze volledig onbeperkte definitie omdat de “Vrije”, ook wel bekend als “Vrij”, verwijst naar de vrijheid of het product, niet naar de prijs, de kosten, de kosten, de prijs of de prijs, en niet naar het product…….

Omgekeerd stelt Richard Stallman dat de voor de hand liggende betekenis van de term “open source” is dat de broncode openbaar/toegankelijk is voor inspectie, zonder dat er noodzakelijkerwijs andere rechten worden verleend, hoewel de voorstanders van de term zeggen dat aan de voorwaarden in de Open Source Definition moet worden voldaan.

Vrij en open moet niet verward worden met publiek eigendom (staatseigendom), deprivatisering (nationalisatie), anti-privatisering (anti-corporate activism) of transparant gedrag. [citaat nodig].

Meer info : bezoekt u de website