Locomo
Image default
Bedrijven

Wat kan een mediator doen als een scheiding echt uit de hand loopt?

Een scheiding kan een emotionele en moeilijke periode zijn voor beide partijen. Het kan voorkomen dat de communicatie tussen de ex-partners niet soepel verloopt, waardoor er spanningen ontstaan en de situatie uit de hand kan lopen. In deze gevallen kan een mediator uitkomst bieden. In dit artikel bespreken we wat een mediator kan doen als een scheiding echt uit de hand loopt.

Bemiddelen bij conflicten

Een mediator kan bemiddelen bij conflicten tussen de ex-partners. Hierbij zal de mediator luisteren naar de standpunten van beide partijen en proberen om tot een oplossing te komen die voor beide partijen acceptabel is. De mediator zal geen partij kiezen, maar zal erop toezien dat beide partijen hun zegje kunnen doen en dat er respectvol met elkaar wordt omgegaan.

Opstellen van een ouderschapsplan

Als er kinderen betrokken zijn bij de scheiding, dan is het opstellen van een ouderschapsplan van groot belang. In dit plan worden afspraken vastgelegd over bijvoorbeeld de omgangsregeling, de financiƫn en de opvoeding van de kinderen. Een mediator kan hierbij helpen door samen met de ex-partners afspraken te maken die voor beide partijen werkbaar zijn.

Overleggen over de verdeling van bezittingen

Een belangrijk onderdeel van een scheiding is de verdeling van de gezamenlijke bezittingen. Dit kan leiden tot conflicten en onenigheid tussen de ex-partners. Een mediator kan hierbij helpen door te bemiddelen bij de onderhandelingen over de verdeling van de bezittingen. Hierbij zal de mediator ook letten op de financiƫle haalbaarheid van de afspraken die worden gemaakt.

Evaluatie van de afspraken

Als er afspraken zijn gemaakt over bijvoorbeeld de omgangsregeling of de verdeling van de bezittingen, dan kan het voorkomen dat er na verloop van tijd behoefte is aan evaluatie van deze afspraken. Ook hierbij kan een mediator helpen door te bemiddelen bij de onderhandelingen over eventuele aanpassingen van de afspraken.

Conclusie

Een ervaren scheidingsmediator kan een belangrijke rol spelen als een scheiding echt uit de hand loopt. De mediator kan bemiddelen bij conflicten tussen de ex-partners, helpen bij het opstellen van een ouderschapsplan, bemiddelen bij de verdeling van bezittingen en ondersteunen bij de evaluatie van de gemaakte afspraken. Het is belangrijk dat beide partijen open staan voor bemiddeling en zich willen inzetten voor een oplossing die voor beide partijen acceptabel is. 

 

https://nextlevelmediation.nl/