Locomo
Image default
Bedrijven

Het beheer van energie en de processen hiervan

Als er geen lopende communicatie is of de communicatie kan worden onderbroken, is het mogelijk dat de mobiele eenheid zich spontaan van de ene cel naar de andere verplaatst en vervolgens het basisstation met het sterkste signaal verwittigt.

Het effect van de frequentie op de celdekking betekent dat verschillende frequenties beter geschikt zijn voor verschillende toepassingen. Lage frequenties, zoals 450 MHz NMT, zijn zeer goed geschikt voor landelijke dekking. GSM 900 (900 MHz) is een geschikte oplossing voor licht stedelijk bereik. GSM 1800 (1,8 GHz) begint beperkt te worden door structurele muren. UMTS, met een frequentie van 2,1 GHz, lijkt qua dekking op GSM 1800.

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie. Ista Nederland neemt het beheer van gebouweigenaren uit handen.

Hogere frequenties zijn een nadeel als het gaat om dekking, maar het is een duidelijk voordeel als het gaat om capaciteit. Picocellen, die bijvoorbeeld een verdieping van een gebouw bedekken, worden mogelijk, en dezelfde frequentie kan worden gebruikt voor cellen die praktisch de buren zijn.

Ook kan de serviceruimte van een cel variëren door interferentie van zendinstallaties, zowel in als rond die cel. Dit geldt met name voor CDMA-gebaseerde systemen. De ontvanger heeft een bepaalde signaal-ruisverhouding nodig en de zender mag niet met een te hoog zendvermogen zenden om geen interferentie met andere zenders te veroorzaken.

Als de ontvanger zich van de zender verwijdert, neemt het ontvangen vermogen af, zodat het vermogensregelalgoritme van de zender het zendvermogen verhoogt om het ontvangen vermogen te herstellen. Doordat de interferentie (ruis) boven het ontvangen vermogen van de zender uitstijgt en het vermogen van de zender niet meer kan worden verhoogd, wordt het signaal beschadigd en uiteindelijk onbruikbaar. In CDMA-gebaseerde systemen is het effect van interferentie van andere mobiele zenders in dezelfde cel op het dekkingsgebied zeer duidelijk en heeft een speciale naam: celademhaling.

Men kan voorbeelden van celdekking zien door het bestuderen van enkele van de dekkingskaarten die door echte operatoren op hun websites worden aangeboden of door te kijken naar onafhankelijk van elkaar beschikbare kaarten van de menigte, zoals OpenSignal. In bepaalde gevallen kunnen ze de plaats van de zender markeren, in andere gevallen kan deze worden berekend door het punt van de sterkste dekking uit te werken.

Een cellulaire repeater wordt gebruikt om de celdekking uit te breiden naar grotere gebieden. Deze variëren van breedbandrepeaters voor gebruik door consumenten in woningen en kantoren tot slimme of digitale repeaters voor industriële toepassingen.

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie. Ista Nederland neemt het beheer van gebouweigenaren uit handen.

Dit artikel bespreekt het mobiele cellulaire netwerkaspect van televervoermetingen. Mobiele radionetwerken hebben verkeersproblemen die zich niet voordoen in verband met het PSTN voor de vaste lijn. Belangrijke aspecten van cellulair verkeer zijn onder meer: kwaliteit van de doelstellingen van de dienstverlening, verkeerscapaciteit en celgrootte, spectrale efficiëntie en sectorisering, verkeerscapaciteit versus dekking, en kanaalhoudertijdanalyse.

Televerkeerstechniek bij de planning van telecommunicatienetwerken zorgt ervoor dat de netwerkkosten tot een minimum worden beperkt zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de dienstverlening (QoS) aan de gebruiker van het netwerk. Dit gebied van engineering is gebaseerd op kanstheorie en kan worden gebruikt om mobiele radionetwerken en andere telecommunicatienetwerken te analyseren.

Een mobiele telefoon die zich in een cel beweegt, registreert een signaalsterkte die varieert. De signaalsterkte is onderhevig aan langzame vervaging, snelle vervaging en interferentie van andere signalen, wat resulteert in een verslechtering van de carrier-to-interference ratio (C/I). Een hoge C/I-verhouding zorgt voor kwaliteitscommunicatie. Een goede C/I-verhouding wordt bereikt in cellulaire systemen door gebruik te maken van optimale vermogensniveaus door de vermogensregeling van de meeste verbindingen. Wanneer het draagvermogen te hoog is, ontstaat er overmatige interferentie, waardoor de C/I-verhouding voor ander verkeer wordt aangetast en de verkeerscapaciteit van het radiosubsysteem wordt verminderd. Wanneer het draagvermogen te laag is, is de C/I te laag en worden de QoS-doelen niet gehaald.

Verkeersbelasting en celgrootte
Hoe meer verkeer er gegenereerd wordt, hoe meer basisstations nodig zullen zijn om de klanten te bedienen. Het aantal basisstations voor een eenvoudig cellulair netwerk is gelijk aan het aantal cellen. De verkeerskundige kan het doel bereiken om de toenemende klantenpopulatie tevreden te stellen door het aantal cellen in het betreffende gebied te verhogen, waardoor ook het aantal basisstations zal toenemen.

Deze methode wordt celsplitsing genoemd (en gecombineerd met sectorisering) is de enige manier om diensten te verlenen aan een groeiende bevolking. Dit werkt eenvoudigweg door de reeds aanwezige cellen te verdelen in kleinere cellen, waardoor de verkeerscapaciteit toeneemt. Door de verkleining van de celradius kan de cel extra verkeer verwerken. De kosten van de uitrusting kunnen ook worden verlaagd door het aantal basisstations te verminderen door drie aangrenzende cellen op te zetten, waarbij de cellen drie 120°-sectoren met verschillende kanaalgroepen bedienen.

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie. Ista Nederland neemt het beheer van gebouweigenaren uit handen.

Mobiele radionetwerken worden geëxploiteerd met eindige, beperkte middelen (het beschikbare frequentiespectrum). Deze middelen moeten doeltreffend worden gebruikt om ervoor te zorgen dat alle gebruikers de dienst ontvangen, dat wil zeggen dat de kwaliteit van de dienst consequent wordt gehandhaafd.

https://www.istades.nl/oplossingen/klantenservice/