Locomo
Image default
Financieel

Hoe gaat het incassobureau te werk?

Niets zo vervelend wanneer je een dienst of product aan iemand hebt geleverd en dat die persoon weigert de factuur te betalen. Heel veel ondernemingen in Nederland hebben met deze gang van zaken te maken. Om die reden wordt een incassobureau zoals Incassobureau Rechtnet Den Bosch ingeschakeld. Zo’n bedrijf probeert dan de openstaande schuld uiteindelijk toch te innen. Uiteraard gaat dit wel gepaard met extra uitgaven voor de onderneming. Maar hoe gaan incassobureaus te werk?

De werking van een incassobureau en de eerste stappen

De aanpak van een incassobureau gebeurt vaak eerst op een vriendelijke manier. Dit heeft te maken omdat bedrijven er alle belang bij hebben om de relatie met de klant niet te beschadigen. De eerste stap is meestal een waarschuwing die naar de wanbetaler wordt gestuurd. Wanneer de klant dan nog niet tot betaling overgaat, worden enkele brieven gestuurd.

Wanneer het minnelijke incassotraject niets oplevert

Wanneer na herhaaldelijk aandringen een minnelijk incassotraject niets oplevert, zal er een tussentijdse evaluatie van het wanbetaling dossier moeten worden gemaakt. Het eindverslag is vaak gebaseerd op volgende pijlers:

  • het waarom van onbetaalde facturen

  • zit de debiteur in financieel zwaar onweer

  • aan de hand van de reputatie van de wanbetaler in het verleden

Wanneer met deze criteria rekening wordt gehouden zal moeten worden beslist door het incassobureau en het benadeelde bedrijf worden beslist of het dossier definitief wordt afgesloten of dat er verdere stappen worden ondernomen zoals een dagvaarding.

Naar de rechter stappen als laatste reddingsboei

Op basis van de verschillende raadgevingen kan het bedrijf beslissen de procedure van incasso niet stil te leggen en over te gaan tot de eventuele dagvaarding als ultieme reddingsboei. De overgrote meerderheid van een incassobureau werkt in Nederland volgens het no pay, no cure systeem. Vrij vertaald betekent dit dat je niet hoeft te betalen als het incassobureau er niet in slaagt om de geldsom te innen van je klant. In de meeste gevallen worden dan enkel de geleverde administratiekosten in rekening gebracht zodat er niets wijzigt aan het uiteindelijke totale aankoopbedrag. Voor een misverstand uit de weg te ruimen. Een incassobureau heeft juridische beperkingen en kan geen gerechtelijke stappen ondernemen. Dan zal je beroep moeten doen op een incasso advocaat.

Gerelateerde artikelen

Het beste boekhoudprogramma voor de ZZP’er

Koop bitcoins – sommige dingen die je moet weten

Pak je kansen met een hoog aangeschreven broker